Business Case là gì? Bố Cục của một đề án kinh doanh hoàn chỉnh

Business Case là gì? Bố Cục của một đề án kinh doanh hoàn chỉnh

Business case không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà còn tác động đến yếu tố tài chính hoặc bản thân bạn. Để có thêm chiến lược hoạt động Project business case hiệu quả cho doanh nghiệp, hãy cũng tìm hiểu business case là gì nhé.

Business case là gì?

Business case là đề án kinh doanh, trường hợp kinh doanh mà đòi hỏi điều kiện thuận lợi hoặc trình bày lý do để bắt đầu một business case hoặc nhiệm vụ nào đó trong doanh nghiệp, công ty. Thường được trình bày dưới hình thức một văn bản có cấu trúc tốt, nhưng cũng có thể dưới dạng trình bày bằng lời nói ngắn hoặc thỏa thuận giữa các bên.

Thông tin chính thức là nền tảng của dự án, lợi ích kinh doanh dự kiến, các lựa chọn được xem xét, chi phí dự kiến, phân tích chênh lệch và rủi ro dự kiến.

business case là gì
Business case là gì ( (Nguồn ảnh: Internet) )

Sau đây là ví dụ về business case (business case example) : Nâng cấp phần mềm sẽ cải thiện hiệu năng hệ thống, nhưng business case giúp hiệu suất tốt hơn sẽ cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Điều này đòi hỏi ít thời gian xử lý công việc và hoặc giảm chi phí bảo trì hệ thống.

Thông tin này sẽ bắt nguồn cho sự giải thích về dự án. Lưu ý rằng nhiệm vụ này thường là trách nhiệm của các bên liên quan về các nhà tài trợ. Business case là kết quả thu được của nhiều giai đoạn mà người thực hiện đã hoàn thành trước đó. Khi từng bước xây dựng một business case, bạn sẽ đánh giá tính khả thi của dự án.

Case study là gì?

Có thể hiểu như một case study nhằm đưa ra dữ kiện để phân tích một dự án, chiến dịch hoặc công ty nào đó làm rõ hoàn cảnh, đưa ra giải pháp cụ thể, hành động theo từng bước cụ thể và xác định những yếu tố quyết định thành bại của campaign.

Định dạng của một case study hoàn chỉnh như sau:

 • Video (mp4, kmv…): Quay một video chất lượng cao để giải bày ý tưởng
 • Website: Công ty thường thêm trang web phần này vào câu chuyện khách hàng
 • Tệp tin PDF download: hình thức này là phổ biến nhất vì đơn giản.
 • File Slidedeck: Slide thuyết trình cũng được xem là hiệu quả trong trường hợp này

Năng lực phát triển giải pháp kinh doanh là gì?

Năng lực phát triển được hiểu là năng lực xây dựng kế hoạch và năng lực thiết lập, tài liệu hóa một dự án kinh doanh cụ thể nào đó cho doanh nghiệp hay công ty. Mục đích là để chứng minh tính khả thi của các giải pháp được đề xuất, đảm bảo việc quản lý được cam kết và sự thay đổi đầu tư vào thay đổi kinh doanh được chấp thuận. 

phát triển business case
Triển khai business case như thế nào?

Bố cục đề án kinh doanh phù hợp

Có nhiều Bố cục đề án, thông thường có 5 mức độ và trong đó có 3 mức độ chính như sau:

Mức độ 3: Khả năng thiết kế giải pháp cho đề xuất dự án có quy mô vừa và nhỏ

Ở mức độ này, nhân viên thiết kế business case sẽ làm việc ở vị trí chuyên viên hoặc người quản lý. Người nhân viên có thể hoạt động độc lập, tự hình thành cũng như tự tạo được một business case, đồng thời quản lý người khác, quản lý hệ thống, phát triển công việc của bản thân.

Thông thường ở mức độ 3, nhân viên thiết kế sẽ đưa ra bố cục như sau:

 • Làm việc với các nhà tài trợ, các nhà đầu tư để hiểu rõ về mục tiêu, mục đích của dự án.
 • Đánh giá nguồn cung ứng nguyên liệu, thành phẩm cho dự án.
 • Nêu lợi, hại, phân tích chi phí, lập luận cho mỗi sự lựa chọn để đảm bảo tính công bằng, công tâm cho mỗi đề xuất.
 • Đảm bảo tính ổn định, tiềm năng thành công với chiến lược kinh doanh cụ thể.
 • Giao tiếp với các bên của thị trường để chào bán sản phẩm, lập kế hoạch kinh doanh với các bên liên quan nhằm giải quyết rủi ro có thể đưa ra.

Ở mức độ này, những người có trách nhiệm sẽ là IT Manager, Project Manager, Business Analyst…

Mức độ 4: Khả năng dẫn dắt quá trình phát triển

Thường với mức độ 4, nhân sự xây dựng business case là những quản lý có khả năng dẫn dắt, quản lý các hoạt động kỹ thuật cũng như hoạt động chuyên môn yêu cầu sự phức tạp hoặc quản lý, xử lý công việc phức tạp, chịu trách nhiệm quản lý phát triển bản thân hoặc phát triển nhóm.

 • Xây dựng sự hiểu biết về kết quả và xác định tiêu chí cho dự án.
 • Tìm kiếm sự đồng thuận từ các nhóm với cấp quản lý và trình bày dự án.

Ở mức độ này thường là những người giữ vị trí như Senior IT Manager, Head of IT, Project Director…

Mức độ 5: Khả năng chỉ đạo triển khai

Thông thường, người chỉ đạo thực hiện các dự án thường là nhà điều hành cấp cao. Họ sẽ:

 • Ứng dụng hiểu biết bản thân về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để sắp xếp công việc hợp lý, tạo định hướng cho các ý tưởng phù hợp với một business case.
 • Đưa ra hướng đi cho các dự án lớn.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin xoay quanh một business case là gì. Mong rằng những thông tin được cung cấp sẽ hữu ích với bạn đọc.

Bình luận đã bị đóng.